PAUWEL

Bio

Een tijd geleden stopte Pauwel gedesillusioneerd met muziek spelen. Hij ging door een noodlottige periode, zijn moeder werd ernstig ziek en in zijn diepste dal besloot hij zijn muzikale ambities op te bergen.

Niet veel later moest hij op zijn stappen terugkeren. Hij besefte dat muziek hem maakt tot wie hij is en het hem helpt om de onrust in zijn hoofd te bedwingen. Hij besloot al z’n ellende in nieuwe muziek te vertalen. Zijn nieuwe nummers klinken dan ook urgenter en snijdender dan ooit. “Waves” kwam als eerste bovendrijven; een nummer over de periode waarin hij het diepst zat, over de demonen in zijn hoofd en de uitzichtloosheid.

Het nummer raakte heel wat mensen en wakkerde het vuur bij Pauwel weer aan waardoor hij geïnspireerd verder schreef. Over de bossen waarin hij opgroeide en het vervreemdend gevoel dat er vandaag geen boomhutten meer gebouwd worden, maar wel heroïne gebruikt wordt. Over een jeugdvriend, over de relatie met z’n ouders, over loslaten en vasthouden en vooral over willen maar (nog) net niet kunnen. Altijd vertrekkend uit zijn eigen ervaringen en bespiegelingen, pijnlijk diep gravend, zwerft Pauwel rond in een eigen wereld. Hij balanceert op de grens tussen kinderlijke verwondering en volwassen nuchterheid.

Single ‘Oh My God’ is het vervolg op ‘Waves’. Donker wordt licht, het dal wordt een klim naar boven. Het gaat over het moment waarop Pauwel besefte dat het anders moest en kon, maar er nog niet in slaagde de juiste stappen te zetten om het tij te keren. De songwriter smeekt in het nummer om hem wakker te maken. Niet uit een slaap maar uit een jarenlange roes, in stand gehouden door tegenslagen en depressie. Het is tijd om wakker te worden, kansen te grijpen en vooruit te gaan. Het is tijd om het verhaal van Pauwel onomwonden te vertellen.

A while back, Pauwel quit playing music. He went through rough times, his mother became severely ill and in his darkest days he decided to let go of his musical ambitions.

Some time later, he had to reconsider. Pauwel realised that music makes him the man he is, and it helps him to ease the turmoil in his head. He decided to translate his misfortune and doubts into new music. His new tunes sound more urgent and intense than ever before. ‘Waves’ was the first song to pop up, about his all time low, about his demons and the hopelessness.

The song touched quite a few people, and it sparked the flame anew. Pauwel kept on writing reinvigoratedly. About the forests he grew up in, and how somehow the treehouses disappeared and the heroin addicts came. About a childhood friend, about the relationship with his parents, about letting go and holding on. Always departing from his own experiences and reflections, Pauwel drags us into his own world. He balances on the border between childlike innocence and the composure of adulthood.

Single ‘Oh My God’ is the sequel to ‘Waves’. Light falls in through the cracks. The song deals with the moment the singer realizes that things could be done differently, even though he’s not yet able to take the right steps to turn the tide. He begs to be woken up. Not from sleep, from years of inertia sustained by misfortune and sorrow. It's time to wake up, seize opportunities and move forward. It is time to tell Pauwel’s story outright.

Get more info
Photos